Giấc Mộng Tây Du 2: Thiết Phiến Công Chúa - The Dream Journey 2 - Bản Đẹp Full HD

Giấc Mộng Tây Du 2: Thiết Phiến Công Chúa

The Dream Journey 2

Nội dung phim

Giấc Mộng Tây Du 2 Thiết Phiến Công Chúa tại ải Hỏa Diệm Sơn, nhằm phát huy hết pháp lực quạt ba tiêu, Tôn Ngộ Không phụng mệnh Bồ Tát xuyên không quay về 500 trước để lấy bằng được giọt nước mắt của Thiết Phiến công chúa. Từ đây, hành trình thử thách Ngộ Không vô cùng gian nan khi vừa phải thuyết phục công chúa, vừa đối đầu với bọn yêu quái xảo quyệt.

Review phim Giấc Mộng Tây Du 2: Thiết Phiến Công Chúa