Đại Oanh Tạc - Air Strike - Bản Đẹp Full HD

Đại Oanh Tạc

Air Strike

Nội dung phim

Nội dung phim lấy sự kiện lịch sử Đại oanh tạc Trùng Khánh làm bối cảnh, từ tháng 2/938 đến tháng 12/1944, Nhật Bản đã liên tiếp tiến hành nhiều đợt tấn công Trùng Khánh, gây ra thảm cảnh người mất nhà tan cho người dân địa phương.

Review phim Đại Oanh Tạc