Bộ 9 Cừ Khôi - The Magnificent Nine - Bản Đẹp Full HD

Bộ 9 Cừ Khôi

The Magnificent Nine

Nội dung phim

Giữa thời Edo, Yoshioka là một thị trấn dịch trạm thuộc phiên Sendai, đông bắc Nhật Bản, người dân đã túng thiếu còn phải kham thêm việc thồ hàng giùm lãnh chúa, nên quanh năm bị cái nghèo đeo đẳng. Vì lẽ đó, ngày nọ, một nhóm phú hộ trong trấn nảy ra một ý tưởng táo bạo nhằm cứu lấy quê nhà…

Review phim Bộ 9 Cừ Khôi